Güvenlik Eğitimi ve Denetimi

Keşfet

GÜVENLİK EĞİTİMİ VE DENETİMİ

Önsöz

Tepe Savunma, Servis, Güvenlik ve BCC Catering hizmet grubu olarak kurulduğu günden bugüne, yenilikçi, Eğitime önem veren, disiplinli, etik değerlere ve yasal mevzuatlara bağlı, çalışkan ve topluma saygılı bir duruş sergilemiş ve faaliyetlerini bu değerler çerçevesinde sürdürmeye gayret göstermiştir.

Faaliyet alanımızın odağında insana hizmet yatmaktadır. Bu bizler için büyük bir sorumluluktur.

Bu nedenle, kurum ve kuruluşların güvenliğini sağlamak, temizlik hizmetini sağlamak, ev ve işyeri alarm hizmetini sağlamak ve yemek hizmetini sağlamak, sunduğumuz hizmetin kalite standardını her zaman en üst düzeyde tutmamızı gerekli kılmaktadır. Bu çerçevede; şirketimizin en önemli konularından biri bu standardı korumak için eğitim anlayışımızı sürekli geliştirmek, ulusal ve uluslararası kalite standartlarının devamlılığını sağlamaktır.

Bugüne kadar edindiğimiz tecrübelerimiz ve değerlerimiz bundan sonraki çalışmalarımız için bize yol gösterecektir. Bizleri bugünlere taşıyan çalışma arkadaşlarımızın her zaman en ileride eğitim alarak birlikte, bugüne kadar taviz vermeden koruduğumuz değerleri ve elde ettiğimiz başarıları bundan sonra devam ettireceğimize olan inancımız sonsuzdur.

Tepe Akademi;

Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş, 25 yıllık deneyimi ve 12.700  çalışanıyla Türkiye’de özel güvenlik sektörünün lider şirketleri arasında yer almaktadır.

2017 yılında grup şirketlerimizin büyük bir ivmeyle büyümesinin devam ettiğini görüyoruz. İstikrarlı büyümemizi sürdürürken çalışan sayımız da arttı; BİLKENT HOLDİNG bünyesinde içinde olduğumuz Hizmet Grup Başkanlığı kapsamındaki TEPE SAVUNMA VE GÜVENLİK, TEPE SERVİS, TEPE GÜVENLİK, BCC, TEPE OSGB firmalarımızın toplam çalışan sayısı yaklaşık 25 bindir ve büyüme bugün de devam etmektedir.

Bu büyümenin eğitime de yansıması oldu. İstihdamımız arttıkça biz de çalışanlarımızı daha kalifiye hale getirmek için eğitim ve altyapı çalışmalarımızı hızlandırdık. Bu noktada da temel olarak Tepe Akademi projemizi hayata geçirdik. 

Geçmişte belirlediğimiz bu hedefi ilk olarak TEPE SAVUNMA ve GÜVENLİK şirketimizde 2016 yılında ciddi anlamda uygulamaya başladık ve tüm eğitimlerimizi daha sonra Tepe Akademi çatısı altında toplayarak tüm şirketlerimize hatta holdingimizin diğer şirketlerine de eğitim vermeye başladık. 200’e yakın online eğitim ürettik. Bu yapının içine sadece teknik ve mesleki değil; kişisel gelişim eğitimlerini de ekledik. Çözüm ortağımız Infinity firmasının ürettiği katalog e-eğitimlerinden de yararlandık.

Örneğin 3 ayda 200’den fazla kişisel gelişim eğitimi tamamlayan bir güvenlik görevlimize genel müdürümüzün nezdinde plaket verdik, bu örnek gibi çalışanlarımızda göğsümüzü kabartan pek çok güzel hikaye yaşadık. Eğitimleri kariyer planlaması ve terfiler için de bir ölçümleme aracı olarak kullanmaya başladık. Böylece yetenek yönetimini de olumlu ölçüde etkilemeye başladı.

Tepe Akademi ile birlikte sistemin tüm çalışanlarımıza eşit olarak dağıtılması konusunda sadece web tabanlı değil çağımızın bir gereği olan mobil eğitimlere de yönelmeye karar verdik. Pilot çalışmaların ardından Tepe Akademinin mobil uygulamasını yayınladık. Temel eğitimlerimizden başlayarak her türlü eğitimlere mobil erişimi de olanaklı hale getirdik. Dijital eğitimleri sınıf eğitimleriyle bağlayarak karma bir eğitim modeli oluşturduk. Çünkü bizim en büyük sıkıntılarımızdan biri, Türkiye’nin hemen her ilinde eğitim verme gerekliliğimizdi. Her ne kadar eğitimcilerimizi yolluyor olsak, ortada bir standart sorunu olabiliyordu. Bunu da karma eğitimlerle çözdük.

Özetle 2017 yılı tüm bunların sonuçlarını görmeye başladığımız bir sene oldu. Artık eğitimlerimizin neredeyse yüzde 50’sini dijitale taşımış durumdayız. Bunun yanında Akademi ile birlikte diğer konuların hemen hemen oturduğu bir yıl oldu. Bazı Holding Şirketlerimizde Yıllık çalışan değişim oranının %35’leri bulduğu bir işletmede bunun ne kadar kritik olduğunu düşünebilirsiniz.

  • E-Learning’in getirdiği avantajlar nelerdir?

Tepe Akademi e-learning uygulamasıyla eğitim ile ilgili süreçlerde zamandan ve mekândan tasarruf elde ediyor. Ayrıca çalışanların zamanlarını daha efektif kullanmalarını sağlıyor. Tepe Akademi sayesinde, tanımlanmış kullanıcılara, önceden belirlenmiş eğitim konuları belirli bir plan dahilinde internet üzerinden verilebiliyor. Kullanıcılar veya çalışanlar, internet erişimi olan her yerden, mobil cihazlar da dahil olmak üzere, kendilerine atanan eğitimlere erişim sağlayabiliyor ve eğitim alabiliyor.

Proje hangi konular ile özgün, nasıl bir inovatif yaklaşım var?

Ülke genelinde organizasyon ve planlama gerektiren bir süreci çok daha kolay ve zahmetsiz bir şekilde planlama olanağı sağlıyor. Çalışanların eğitim amacıyla bir araya gelmesi zorunluluğunu ortadan kalkıyor. Belirlenmiş eğitimlerin doğrudan katılımcıya ulaştırılabilmesi; eğitim uygulamalarının yaygınlaştırılması ve daha çok çalışana ulaştırılması sağlanıyor. Bu proje ile örgün eğitim için ayrılan bütçenin yüzde 10’u ile tüm çalışanlara eğitim sağlamak mümkün olabilecek.

E- learning’in somut ve ölçülebilir getirileri nelerdir?

  • Projenin müşteride yarattığı ekonomik fayda: Proje çerçevesinde çalışanların örgün eğitimde olduğu gibi eğitim amacıyla işlerine ara vermelerine gerek kalmıyor.
  • Projenin yarattığı verimlilik artışı: Tepe Akademi uygulamasıyla bir ay gibi kısa bir sürede 6 bin 907 kişiye eğitim verildi, yapılan sınavlar sonucunda katılımcı eğitim tamamlanma oranı yüzde 55 olarak gerçekleşti. 12 bin çalışanı olan Tepe Savunma ve Güvenlik’in eğitim süreçleri hız kazandı.
  • Müşterilere kazandırdığı rekabet avantajı: Tepe Akademi’nin ilerleyen dönemlerde daha da geliştirerek müşterilerin kullanımına açılması planlanıyor. Böylelikle Tepe Savunma ve Güvenlik müşterileri de kendi çalışanlarına e-learning yoluyla eğitim verebilecekler.
  • İnovasyon çalışması Tepe Savunma ve Güvenlik’e nasıl bir rekabet avantajı kazandırdı? Özellikle personel değişim oranımız çok yüksek olduğu için yeni gelen personelin işe hazırlanmasında %67 oranında verim elde ettik.
  • Projenin müşteri memnuniyetine katkısı: Projemiz içerisinde müşterilere de özel bir alan oluşturduk. Bu sayede müşterilerimiz kendi bünyelerinde çalışan personelimizin eğitim durumlarını anlık ve online olarak izleyebiliyor. Yapılan anketler doğrultusunda müşteri memnuniyetinde %57’lik bir artış olduğu gözlenmektedir.
  • E-learning’in yarattığı toplumsal fayda: Tepe Akademi, çalışanların mesleki eğitim saatlerini ülke ortalamasının oldukça üstünde bir orana çıkaracak. Tepe Akademi, özel güvenlik sektörünün gelişimine de katkı sağlayacaktır.

Müşterilerimizin Gözünden Biz

BASIN ODASI

Kariyer

İNCELEYİN

Eğitim

İNCELEYİN